اطلاعات واحد
user

نیلوفر اسدی

مدیر روابط دوجانبه و چند جانبه

سوابق کاری

  • نماینده اتاق ایران در کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن
  • نماینده اتاق ایران در کمیته مشترک بازرگانی ایران و سنگاپور
  • کارشناس ارشد امور بین الملل

معرفی واحد

شرح اهم وظایف

1. اعزام هیاتهای تجاری و برگزاری ملاقات ها و جلسات مذاکره برای تجار
2. پذیرش هیاتهای تجاری و برگزاری ملاقات ها و جلسات مذاکره برای تجار
3. معرفی بنگاه های ایرانی به سازمان های ذیربط در کشورهای هدف برای ایجاد ارتباطات میان تجار ایرانی و تجار کشورهای هدف
4. گسترش همکاری های اتاق ایران با اتاق های بازرگانی و سایر سازمان های مربوطه در کشورهای هدف از طریق تبادل اطلاعات تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری، قوانین و مقررات تجاری، گمرکی و سرمایه گذاری و ارائه ی این اطلاعات به تجار علاقه مند
5. ارائه اطلاعات مربوط به مناقصات و فرصت های تجاری و سرمایه گذاری
6. ارائه اطلاعات راجع به نمایشگاههای بین المللی و خارجی
7. جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و مطالب اقتصادی و تجاری سودمند و ارائه ی آن ها به اعضای اتاق ایران
8. تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در جهت توسعه صنعتی و تجارت الکترونیک
9. شناسایی فرصت ها و راهکارها و ارائه ی سیاست های پیشنهادی در جهت رفع مشکلات پیش روی فعالین بخش خصوصی
10. شناسایی و ارائه راهکارهای حمایت از سلامت روابط تجاری مانند تدوین استانداردهای مشترک، پیگیری برقراری روابط مستقیم بانکی میان ایران و کشور مورد نظر و تلاش در جهت حل اختلافات ناشی از مراودات تجاری و اقتصادی میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مورد نظر
11. بررسی و تلاش برای حل مشکلات موجود بر سر راه فعالیت عاملین اقتصادی در کشور مانند موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و بانکی، حمل و نقل زمینی، دریایی و ریلی، عدم توازن در تراز تجاری
12. ارائه خدمات مشاوره ای به بازرگانان و صاحبان کسب و کار در ایران و خارج
13. تهیه گزارشات کشوری و تحلیل های صادراتی و مزیت های تجاری و صنعتی کشورها
14. تهیه راهنمای صادراتی کشور هدف
15. تسهیل روابط تجاری از طریق شناسایی ضرورت، تشکیل و تقویت اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی
16. تسهیل روابط تجاری و شناسایی موانع و پتانسیل های موجود از طریق ارتباط با تشکل های تجاری
17. شناسایی و برقراری ارتباط با تشکلهای بازرگانان ایرانی مقیم خارج از کشور
18. تسهیل روابط تجاری و شناسایی موانع و پتانسیل های موجود در فعالیت تجار ایرانی با کشورهای هدف از طریق همکاری با نمایندگی های ایران در خارج از کشور، نمایندگی های خارجی در ایران، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادهای مربوطه
19. توسعه مشارکت و تعامل با موسسات ملی و فراملی و شبکه های منطقه ای و بین المللی در زمینه حمایت از توسعه تجارت و استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود
20. انجام ترتیبات و پیگیری ملاقات مقامات خارجی با مقامات اتاق ایران (ریاست اتاق، هیأت رییسه، معاون محترم امور بین الملل اتاق و مدیران حوزه های کشوری)
21. ترغیب سایر کشورها به سرمایه گذاری در ایران از طریق معرفی ظرفیت ها و مزیت های سرمایه گذاری در ایران
22. آشنایی با عملکرد و مقررات اتاق های بازرگانی کشورهای هدف به منظور ارائه ی راهکارهای مناسب جهت اجرایی نمودن اهداف اتاق ایران و توسعه همکاریهای بخش خصوصی کشورمان با بخش های خصوصی کشورهای دیگر
23. آشنایی با تجربیات خصوصی سازی در کشورهای دیگر و انعکاس آن ها به مسئولین ذیربط جهت بهره برداری
24. حضور و مشارکت در برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران و سایر کشورها با هدف بسترسازی توسعه روابط تجاری
25. معرفی شرکتهای فعال ایرانی و کمک به امضای قراردادهای اقتصادی در خلال برگزاری اجلاسهای کمیسیون مشترک دوجانبه
26. تنظیم موافقت نامه ها، یادداشت های تفاهم و پروتکل های تجاری با دیگر کشورها و ایجاد زمینه مناسب در جهت اجرایی شدن آنها
27. پیگیری مفاد موافقت نامه و یادداشت های تفاهم امضا شده میان اتاق ایران و اتاق ها و سازمان های ذیربط در کشورهای هدف
28. برگزاری سمینارهای آموزشی مورد نیاز بازرگانان در زمینه تجارت خارجی
29. پیگیری برنامه ایجاد دفاتر بازاریابی و توسعه صادرات برون مرزی
30. صدور معرفی نامه تسهیل اخذ روادید سایر کشورها

اهداف و برنامه ها

1. گسترش ارتباطات بین المللی عاملین اقتصادی کشور از طریق اعزام هیأت های تجاری
2. گسترش ارتباطات بین المللی عاملین اقتصادی کشور از طریق پذیرش هیأت های تجاری
3. مشارکت فعال در کمیسیون های مشترک دوجانبه
4. توسعه حضور بنگاه های ایرانی در بازار جهانی
5. شناسایی موانع، مشکلات، فرصت ها، راهکارها و سیاستهای پیشنهادی در جهت رفع مشکلات پیش روی فعالین بخش خصوصی
6. بررسی ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق ایران در کشورهای هدف

محصولات و خدمات

• تهیه و ارائه گزارشات توجیهی کشورها
• تهیه و ارائه محورهای پیشنهادی مذاکرات در خصوص کشورها برای جلسات
• ارائه اخبار مربوط به ایران و تحریم ها به اتاق های شهرستان ها و اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی
• تهیه و ارائه گزارش های موردی در خصوص تجارت و اقتصاد ایران و کشورهای مختلف
• ترجمه مقالات و متن های تجاری و اقتصادی
• ارائه خدمات مشورتی به تجار
• بررسی و پیگیری شکایات تجار علیه شرکت های خارجی و ایرانی
• تهیه و ارسال اطلاعات مربوط به اقتصاد و تجار ایران برای اتاق های بازرگانی کشورهای مختلف
• اطلاع رسانی رویدادها و نمایشگاه های بین المللی به اعضای اتاق ایران و اتاق های شهرستان ها و تشکلهای مختلف
• ارائه گزارشها و موانع و مشکلات و فرصت و راهکارهای توسعه صادرات و تجارت با کشورهای مختلف به دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط جهت حل مشکلات

آیین نامه و دستورالعمل

• شیوه نامه اعزام هیأت های تجاری
• شیوه نامه پذیرش هیأت های تجاری
• شیوه نامه اعزام هیأت های تجاری در معیت مقامات دولتی