تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

رئیس: محمدرضا طلایی
دبیر اجرایی: محمدرضا حسيني
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه شهید حکیمی، پلاک ۱۵، طبقه پنجم شرقی
تلفن: ۸۸۵۱۱۷۲۱ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۵۳۰۷۵۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@uise.ir
وب سایت: www.uise.ir

تاریخچه