تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

رئیس: علیرضا ملک پور
دبیر اجرایی: علی اکبر فلاح
آدرس: تهران، سهروردی جنوبی، بالاتر از شهید حسام زاده، پلاک 23، واحد 2
کدپستی: 1565743416
تلفن: ۷۷۵۲۸۲۰۲ - ۷۷۶۵۲۲۳۵ (۰۲۱)
نمابر: ۷۷۶۵۲۲۳۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@leatherunion.com
وب سایت: www.leatherunion.com

تاریخچه