تشکل های ملی

اتحادیه تولیدی ـ صادراتی فرآوده های شیرین بیان ایران

رئیس: منصور آزادی
دبیر اجرایی: حسین کمالی سروستانی
آدرس: شیراز- خیابان فردوسی، ابتدای خیابان حر، مجتمع فردوسی،طبقه 2، واحد 214
کدپستی: 7136711953
تلفن: 37744206 (071)
نمابر: 37744204 (071)
پست الکترونیکی: hosainkamali@yahoo.com
وب سایت: http://iranlicoriceunion.org

تاریخچه