تشکل های ملی

اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش ایران

رئیس: احمد کریمی اصفهانی
دبیر اجرایی: محمدمهدی عطائی فر
آدرس: تهران، خ خیام، بازار پاچنار، کوچه فراشباشی، بن بست شیرین، شماره 98
کدپستی: 1163617941
تلفن: ۵۵۶۳۴۳۴۳ (۰۲۱)
نمابر: ۵۵۶۰۳۳۳۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: carpetunion1@gmail.com
وب سایت: www.ircpe.com

تاریخچه