تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

رئیس: داود ادیب
آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزي - شهر تهران - محله سيدخندان - کوچه شهيد صفا فردوسي - خيابان شهيد يوسف کابلي - پلاك 10 - طبقه اول – 8 1631765719
کدپستی: 1631765719
تلفن: 88468795(021)
نمابر: 88479165(021)
پست الکترونیکی: info@ict-u.com
وب سایت: www.ict-u.com

تاریخچه