تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

رئیس: محمد حسن شمس فرد
دبیر اجرایی: زین العابدین هاشمی
آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، خیابان آذرشهر، خیابان فریدون شهر، پلاک ۹
تلفن: ۸۸۳۱۱۳۸۴-۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۲۳۰۰۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: Info@idfea.ir
وب سایت: www.idfea.ir

تاریخچه