تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران

رئیس: حسن حسینقلی
دبیر اجرایی: ژیلا نعمتی
آدرس: تهران، جنت آباد جنوبی، میدان چهار باغ، چهار باغ غربی، پلاک ۵
تلفن: ۴۴۴۱۰۵۴۱ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۴۲۰۴۴۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: Zn.pb.union7@gmail.com

تاریخچه