تشکل های ملی

اتحادیه صنایع بازیافت ایران

رئیس: سیدتوحید صدرنژاد
دبیر اجرایی: سیدامین صدرنژاد
آدرس: تهران- بزرگراه شهید سلیمانی شرق، کنار گذر پل سیدخندان، خیابان برازنده، پلاک 32، مجتمع برازنده، واحد 52
کدپستی: 1555734451
تلفن: 9 - 26424648 (021)
نمابر: 26424624 (021)
پست الکترونیکی: info@airi.ir
وب سایت: www.airi.ir

تاریخچه