تشکل های ملی

اتحادیه مالکان کشتی

رئیس: محمد سعیدی
دبیر اجرایی: یحیی ضیایی
آدرس: تهران، نرسیده به مطهری،کوچه حسینی راد (افتخار سابق)، پلاک 43
کدپستی: 1595814711
تلفن: ۸۸۹۳۹۰۹۷ - ۸۸۹۳۹۰۹۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۰۱۹۴۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@irsou.com
وب سایت: www.iranemka.com

تاریخچه