تشکل های ملی

اتحادیه واردکنندگان دارو

رئیس: ناصر ریاحی
دبیر اجرایی: امین همایونفرد
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوچه کریم فاتحی داریان، پلاک ۲، واحد 25
کدپستی: 1314734858
تلفن: ۶۶۹۷۴۴۲۵-۷۸ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۹۷۴۶۰۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: office@siphi.net
وب سایت: www.siphi.org

تاریخچه