تشکل های ملی

اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی، غذایی، ویتامینی و گیاهی

رئیس: حسن شکوهی
دبیر اجرایی: حمیدرضا اسکندریان
آدرس: تهران ، ميدان انقلاب، خيابان فخر رازي، بن بست شهید کریم فاتحی داریان، پلاک 2، ساختمان ناشران فخر رازی، طبقه دوم، واحد 16
کدپستی: 1314734849
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۵۶ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۹۶۳۷۹۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@sifs.ir
وب سایت: www.sifs.ir

تاریخچه