تشکل های ملی

انجمن آزمایشگاه های همکار (آزمون و کالیبراسیون)

رئیس: ویدا سینا
دبیر اجرایی: براتعلی مشکانی
آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک ۲، طبقه همکف، واحد ۱۰۱
تلفن: ۸۸۹۶۳۲۹۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۵۲۰۲۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: anjoman.hamkar@yahoo.com
وب سایت: www.atcal88.com

تاریخچه