تشکل های ملی

انجمن امنیت فضای تولید و تبادل (افتا)

رئیس: ابوالفضل روحانی
آدرس: تهران، خیابان آزادی، مابین خیابان شهید دکتر حبیب اله و دانشگاه صنعتی شریف، کوچه شهید ابوالفضل قدیر، پلاک 5، طبقه دوم، واحد 6
کدپستی: 1458886883
تلفن: 66028772 (۰۲۱)
نمابر: 66028789 (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@aftaa.ir
وب سایت: www.aftaa.ir

تاریخچه