تشکل های ملی

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران IECS

رئیس: آرش نجفي
دبیر اجرایی: علیرضا مولایی
آدرس: تهران، خیابان مطهری، نرسیده به شریعتی سمت چپ، پلاک ۳، واحد ۹
تلفن: ۸۸۴۳۹۱۹۲ - ۲۲۸۸۲۵۵۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۴۳۰۴۱۲ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranecs.com
وب سایت: www.iranecs.com

تاریخچه