تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران

رئیس: باسم آزدو
دبیر اجرایی: مجید پارسایی
آدرس: تهران، خيابان سعادت آباد، خيابان ۳۱ شرقي، پلاک ۱۶، واحد ۲
تلفن: ۸۸۶۸۳۹۰۹ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۶۸۳۷۴۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@epa_iran.ir
وب سایت: www.epa-iran.ir

تاریخچه