تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان باتری ایران

رئیس: سیدمجید هدایت
دبیر اجرایی: مهدی کامکار
آدرس: تهران، میدان جهاد، خیابان شهید مصطفی جهانمهر، بزرگراه شهید گمنام، پلاک 27، ساختمان صدف، طبقه سوم، واحد پنجم غربی،
کدپستی: 1431633488
تلفن: 88992963 (021)
نمابر: 88992964 (021)
وب سایت: bma.org.ir

تاریخچه