تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

رئیس: سیدعلی کهفی قانع
دبیر اجرایی: حسن خسروی پور
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، سه راه دکتر بهشتی، خیابان شهید اکبری (مستوفی سابق)، ضلع شمالی پله سوم (آسانسور)، پلاک ۵۹، طبقه اول ،واحد ۵
تلفن: 8 - 6 -2 و 88705071 (021)
نمابر: 88701032 (021)
پست الکترونیکی: lepma1377@gmail.com , Electricalpanellepma@gmail.com
وب سایت: www.Electricalpanel.ir

تاریخچه