تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ایران

رئیس: مهدی معصومی اصفهانی
دبیر اجرایی: سید فرزاد طلاکش
آدرس: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۷۰، واحد ۴
تلفن: ۶۶۵۶۲۴۴۰ ـ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۵۶۲۴۴۰ - (۰۲۱)
وب سایت: www.iran-eps.com

تاریخچه