تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران

رئیس: سیداحسان صدر
دبیر اجرایی: سمیرا نورالهی فومشی
آدرس: تهران ٬ خیابان ملک ٬ پلاک 5 ٬ طبقه سوم ٬ واحد ۱۰
تلفن: ۸۸۴۱۵۹۴۳ - ۸۸۴۲۱۴۵۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۴۲۱۴۵۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@irancchp.ir
وب سایت: www.irancchp.ir

تاریخچه