تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور

دبیر اجرایی: محمدرضا صدیق پور
آدرس: تهران، خیابان توحید، خیابان شهید غلامرضا طوسی (شباهنگ)، پلاک 119
کدپستی: 1419716484
تلفن: 66907345 - 66907346 (021)
نمابر: 66938105 (021)
پست الکترونیکی: info@sdocp.ir
وب سایت: www.sdocp.ir

تاریخچه