تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور ایران

رئیس: مهدی عبدی
دبیر اجرایی: مهدی عبدی
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان یازدهم (شهید خجسته)، پلاک 2
تلفن: 88006255 - 88339528 (021)
نمابر: 88339529 (021)
پست الکترونیکی: assosiation.oliveoil@yahoo.com
وب سایت: www.ngo-zeytoon.com

تاریخچه