تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان شیر خشک و غذای کودک

رئیس: هانی تحویل زاده
دبیر اجرایی: جواد آذرنوش
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان آرش مهر، خیابان شهرآرا، ساختمان گلزار، طبقه ۵، واحد ۵۰۰
تلفن: 22575050 (021)
نمابر: 22584005 (021)
پست الکترونیکی: info@behdashtkar.com

تاریخچه