تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان کالای دخانی

رئیس: محمدرضا تاجدار
دبیر اجرایی: مصطفی کربلائی
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر،خیابان نوزدهم،پلاک ۱۰، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۵۵۲۳۸۶ - ۸۸۷۱۴۰۰۶ - ۸۸۷۲۶۷۵۶ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۰۰۳۶۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@tiema.ir
وب سایت: www.tiema.ir

تاریخچه