تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان ماالشعیر و مالت

رئیس: مسعود نجفی اصل
دبیر اجرایی: سید حمیدرضا کمال علوی
آدرس: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان شهید پوری ، پلاک ۵
تلفن: ۴۴۵۵۶۰۳۰ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۵۵۶۱۰۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@behnooshiran.com

تاریخچه