تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان

رئیس: احمد خرم
دبیر اجرایی: جعفر قرائتی ستوده
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، خیابان هجدهم، پلاک ۳۰
کدپستی: ۱۵۹۶۶۶۵۵۱۳
تلفن: ۸۸۸۹۵۳۹۵ - ۸۸۸۹۹۲۵۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۰۰۵۹۷ (۰۲۱)
وب سایت: www.matiba.ir

تاریخچه