تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی

رئیس: محمد فاطمی
دبیر اجرایی: عبدالرضا صالحی
آدرس: تهران، میدان گلها،خیابان گلها،خیابان مرداد،کوچه دوم شرقی،پلاک 5، واحد 2
تلفن: 86095226 - 88027366 (021)
نمابر: 88027366 (021)
پست الکترونیکی: hminc.ir@gmail.com
وب سایت: www.hminc.ir

تاریخچه