تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان پلی اورتان ایران

رئیس: مجید صفی نیا
آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان توانیر نرسیده به پل همت، پلاک 17، طبقه 5، واحد 18
تلفن: 021-88878810

تاریخچه