تشکل های ملی

انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران

رئیس: فرهاد بشارت
دبیر اجرایی: پیمان فروهر
آدرس: تهران، خيابان وليعصر، خیابان آفریقا، كوچه سعيدي، پلاك ۹۶، طبقه ۴، واحد ۷
تلفن: ۲۲۶۵۰۴۴۵-۷ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۶۵۰۴۴۳ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: irbwa@hotmail.com
وب سایت: www.irbwa.com

تاریخچه