تشکل های ملی

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

رئیس: ابوالحسن خلیلی
دبیر اجرایی: علیرضا نبی
آدرس: تهران، صادقیه، بلوار فردوس شرق، تقاطع وفا آذر، مجتمع آیریک سنتر جنوبی، طبقه چهارم، واحد 207، کدپستی 1481969874
تلفن: 09353478271 -44897347 (021)
نمابر: 44447173 (021)
پست الکترونیکی: info@iranadna.com
وب سایت: www.iranadna.com

تاریخچه