تشکل های ملی

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

رئیس: مهدي كريمي تفرشی
دبیر اجرایی: زهره شیعی
آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک 28، طبقه همکف، واحد1
کدپستی: 1457875151
تلفن: 09353478271 -44897347 (021)
نمابر: 44447173 (021)
پست الکترونیکی: info@iranadna.com
وب سایت: www.iranadna.com

تاریخچه