تشکل های ملی

انجمن زغال سنگ ایران

رئیس: محمد مجتهدزاده
دبیر اجرایی: سعید صمدی
آدرس: تهران ، خیابان آیت ا... طالقانی ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، کوچه بیمه ، پلاک 5 ، طبقه 3
کدپستی: 1599847715
تلفن: 88808448 - 88808447 (021)
نمابر: 88808221 (021)
پست الکترونیکی: info@irancoal.org
وب سایت: www.irancoal.org

تاریخچه