تشکل های ملی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

رئیس: امیرعباس اختراعی
دبیر اجرایی: احد ذوالرحمی
آدرس: تهران - بلوار کریم خان زند-بین ایرانشهر و خردمند جنوبی- پلاک 102 - طبقه ششم شرقی
تلفن: ۸۸۳۴۸۱۱۲ - ۸۸۳۴۲۶۰۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۴۵۶۳۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@satsa.ir
وب سایت: www.satsa.ir

تاریخچه