تشکل های ملی

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

رئیس: رضا رضایی
دبیر اجرایی: مازیار بیگلو
آدرس: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان خوردین، نرسیده به بلوار دریا، انتهای کوچه توحید یکم، نبش 21 متری گلها، پلاک3، طبقه 5
کدپستی: 1466988135
تلفن: 86195029 - 86195079 (021)
نمابر: 88574110 (021)
پست الکترونیکی: info@iapma.ir
pyazdanbakhsh@partlastic.com
وب سایت: www.iapma.ir

تاریخچه