تشکل های ملی

انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری ایران

رئیس: رزاق ولی پور
آدرس: تهران، نلسون ماندلا (جردن سابق) خیابان عاطفی غربی ، ساختمان شماره ۸۱ طبقه سوم ، واحد ۳۰۲
کدپستی: ۱۹۶۷۹۵۴۷۳۱
تلفن: ۲۶۲۰۷۲۵۲ - ۲۶۲۰۷۲۹۲ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: ittaia16@gmail.com

تاریخچه