تشکل های ملی

انجمن سنگ ایران

رئیس: ایمان علاقه بند
دبیر اجرایی: احمد شریفی
آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نرسیده به تقاطع دریا، خیابان بوستان دوم شرقی، پلاک ۶، عمارت بوستان، طبقه سوم، واحد ۹
تلفن: ۸۸۰۸۸۶۶۸ - ۸۸۰۹۱۹۱۳ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۸۵۱۹۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@stoneassociation.ir
وب سایت: www.iranstoneassociation.com

تاریخچه