تشکل های ملی

انجمن سیلوداران ایران

آدرس: تهران - خ ستارخان-چهارراه خسرو-مجتمع اداری الماس غرب-واحد 305
تلفن: 44297963
نمابر: 44297962
پست الکترونیکی: info@anjomansilo.com

تاریخچه