تشکل های ملی

انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرحها

رئیس: رضا پدیدار
دبیر اجرایی: عنایت اله مستوفی
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن پمین، نبش کوچه 20، پلاک 53، طبقه دوم
تلفن: ۸۸۷۴۰۱۸۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۵۳۲۶۷ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: aics1385@gmail.com
وب سایت: www.aics.ir

تاریخچه