تشکل های ملی

انجمن شرکت های اتوماسیون صنعتی

رئیس: حسین فرهادی
دبیر اجرایی: وحید تیموری
آدرس: تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، خیابان ابراهیم نوری، نبش کوچه موسی الرضا، پلاک ۲ ، واحد ۲
تلفن: ۴۴۸۹۸۶۶۱ - ۴۴۸۹۸۶۷۴ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۸۹۸۶۹۳ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@aiaciran.org
وب سایت: www.aiaciran.org

تاریخچه