تشکل های ملی

انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایران

رئیس: محمدنبی گوهرگانی
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و هفتم شرقی، پلاک 5، طبقه اول
کدپستی: 1516935411
تلفن: 88660066 (021)
نمابر: 88780043 (021)
پست الکترونیکی: info@aihcc.ir
وب سایت: www.aihcc.ir

تاریخچه