تشکل های ملی

انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران

رئیس: احمد قلعه بانی
دبیر اجرایی: قاسم هردانی
آدرس: تهران، خیابان استاد نجات الهی ، خیابان خسرو ، پلاک ۵۰ ، طبقه چهارم
کدپستی: 1598814113
تلفن: ۸۶۰۳۶۹۲۷ - ۸۶۰۳۶۹۳۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۶۰۳۶۸۳۸ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@kep-co.com

تاریخچه