تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ ایران

رئیس: عبدالعلی طهماسبی
دبیر اجرایی: رضا مبصری
آدرس: تهران، خیابان توحید، خیابان شهید طوسی، بعد از خیابان اسکندری، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم
کدپستی: ۱۴۱۹۷۵۳۳۵۴
تلفن: ۳ -۶۶۹۱۱۸۴۲ - ۶۶۹۱۲۳۳۸ - ۶۶۴۲۶۸۳۰ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۴۲۹۷۳۵ (۰۲۱)
وب سایت: www.aipc94.ir

تاریخچه