تشکل های ملی

انجمن شرکت های صنعت آب و فاضلاب

رئیس: علی اکبر هوشمند
دبیر اجرایی: بهرام فیاضی
آدرس: تهران، خیابان وحید دستگردی، خیابان فرید افشار، دولتشاد شرقی، خیابان جام، شماره ۱، طبقه ۴، واحد ۱۳
تلفن: ۲۲۰۰۵۵۵۲-۴ - ۲۲۶۳۲۲۳۱ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۶۳۱۸۵۴ (۰۲۱)
وب سایت: www.wwcs.ir

تاریخچه