تشکل های ملی

انجمن شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت، نیرو)

رئیس: فروزان عبداللهی نمین
دبیر اجرایی: اکبر افشار
آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، بالاتر از خیابان شهید مطهری، خیابان عرفان، پلاک ۲، طبقه ۵، واحد ۱۸
کدپستی: 1586715647
تلفن: ۸۶۰۴۶۳۵۴ - ۸۶۰۴۶۳۴۸ - ۸۶۰۴۶۳۴۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۶۰۴۶۳۵۹ (۰۲۱)
وب سایت: www.ecca-opi.ir

تاریخچه