تشکل های ملی

انجمن شرکت های هواپیمایی

رئیس: سيدعبدالرضا موسوي
دبیر اجرایی: مقصود اسعدی سامانی
آدرس: تهران، بزرگراه شهید ستاری جنوب، نرسیده به خیابان پیامبر غربی، نبش کوچه شاملو، پلاک ۹۰، واحد ۸
تلفن: ۴۴۰۴۲۴۱۷ - ۴۴۰۲۲۵۴۶ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۰۴۴۴۰ (۰۲۱)
وب سایت: www.aira.ir

تاریخچه