تشکل های ملی

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

رئیس: محمدرضا انصاری
دبیر اجرایی: بهمن صالحی جاوید
آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، خیابان ایوانک، خیابان فلامک شمالی، کوچه دوم، کوچه ققنوس، گذر اردیبهشت، شماره ۱۲
تلفن: ۸۸۳۷۳۰۸۸ - ۸۸۰۹۹۴۳۴ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۷۳۵۶۵ (۰۲۱)
وب سایت: www.iccair.com

تاریخچه