تشکل های ملی

انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

رئیس: یوسف مراد لو
دبیر اجرایی: سیروس میانجی
آدرس: تهران، خیابان شریعتی بالاتر از بهارشیراز، نبش خیابان مقدم، پلاک 60 ، طبقه 4 ، واحد 14
کدپستی: 1613813516
تلفن: 12 - 77517311 (021)
نمابر: 77517313 (021)
پست الکترونیکی: info@ilzima.org
وب سایت: www.ilzima.org

تاریخچه