تشکل های ملی

انجمن صنایع پروفیل در و پنجره یو پی وی سی ایران

رئیس: حسین طوسی
دبیر اجرایی: مرتضی معصومی
آدرس: تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان سرافراز ،کوچه حق پرست ، پلاک 9 ، طبقه اول ، واحد 1
کدپستی: 1587697811
تلفن: 88767134 (021)
نمابر: 88767134 (021)
پست الکترونیکی: iranupvc.profile@gmail.com
وب سایت: www.iranupvc-dia.ir

تاریخچه