تشکل های ملی

انجمن صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات

رئیس: محسن کشتکاران
دبیر اجرایی: محمد رسول مصائبی
آدرس: تهران، خیابان استاد نجات اللهي، کوچه سلمان پاک، پلاک ۱، طبقه ششم، واحد ۱۲
تلفن: ۸۸۸۰۸۸۰۰ - ۸۸۹۱۵۱۵۵ - ۸۸۹۱۵۱۵۴ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۰۸۱۹۱ (۰۲۱)
وب سایت: www.issia.ir

تاریخچه