تشکل های ملی

انجمن صنعت ریخته گری ایران

رئیس: نصرالله محمد حسین فلاح
دبیر اجرایی: عبد الحميد قديمي
آدرس: تهران، خیابان بهار شمالی، پلاک ۱۷۴، طبقه اول، واحد ۶
تلفن: ۸۸۸۲۰۶۲۴ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۸۲۶۸۶۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iranfoundry.com
وب سایت: www.iranfoundry.com

تاریخچه