تشکل های ملی

انجمن صنعت موتور سیکلت ایران

رئیس: جلیل مجاهد
دبیر اجرایی: بهمن ضیاء مقدم
آدرس: تهران، سهروردی شمالی، انتهای خیابان شهید قندی، پلاک 79، طبقه 2 ، واحد 5
کدپستی: 1554917816
تلفن: ۸۸۹۳۴۹۲۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۹۳۴۹۲۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@motorcyclesandika.org
وب سایت: www.motorcyclesandika.org

تاریخچه